CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

THỜI GIAN GIAO HÀNG THOẢ THUẬN VỚI KHÁCH HÀNG, TUỲ KHU VỰC VÀ ĐỊA CHỈ MÀ THỜI GIAN GIAO HÀNG SẼ KHÁC NHAU.

PHÍ GIAO HÀNG ĐƯỢC TÍNH DỰA TRÊN KHOẢNG CÁCH VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, ĐƯỢC BÁO CỤ THỂ SAU KHI KHÁCH ĐẶT HÀNG.